browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Support Gerrit en Nelleke

Financiële ondersteuning

Gerrit en Nelleke zijn kleine zelfstandigen (VOF) in de geestelijke gezondheidszorg. In deze hoedanigheid zijn ze als associated medewerker betrokken bij GAiN. Salaris wordt niet ontvangen. En ook de projecten die Gerrit en Nelleke organiseren zijn altijd zonder winst oogmerk. Zij zijn volledig afhankelijk van een zogeheten vriendenkring. Dit zijn mensen die het werk van Gerrit en Nelleke zo belangrijk vinden dat ze dit honoreren met een maandelijkse financiële bijdrage. Anderen sponsoren incidenteel en geven een gift voor kosten van levensonderhoud of de benodigde werkkosten. Op deze manier vormen Gerrit en Nelleke een team met hun sponsors  en mensen die in gebed achter hun werk willen staan.

Wilt u overwegen om het Gerrit en Nelleke mogelijk te maken hun bediening zonder zorgen voort te zetten. Dan zijn ze u heel dankbaar. Op dit moment is er een maandelijks structureel te kort ontstaan en wordt er ingeteerd op de reserves. We hebben zeker nog een 10 tal sponsors nodig om weer gezond te kunnen werken.

 

Giften kunnen overgemaakt worden op:

Wilt u Gerrit en Nelleke financieel ondersteun dan kunt u uw gift overmaken via één van onderstaande rekeningen.

ING Postbank  rekeningnummer NL62INGB 0003441628  t.n.v. St. Samen op de Bres te Ermelo , o.v.v. Take Care Ministries (belasting aftrekbaar, ANBI verklaring) Bij deze omschrijving komt het bij ons terecht en mogen we dit gebruiken voor werkkosten en/of kosten van levens onderhoud.

Of op onze privé rekening NL43 INGB 0002709523 van G en N van Wijngaarden te Voorthuizen (tot 2011 euro per sponsor per jaar heel gunstig voor ons helaas is dit voor jullie niet belasting aftrekbaar)

 Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen even een mailtje naar ons en wij halen u uit het bestand.

 

 

 

Gebed

Naast financiele steun hebben Gerrit en Nelleke ook mensen nodig die in gebed rondom hen heen staan. Wilt u de komende periode bidden voor onderstaande punten.

  • Voorbereiding reizen komende maanden.
  • Goede betaalbare vluchten voor onze reizen.
  • Voldoende ervaren groepsbegeleiders
  • Voldoende deelnemers, zodat de meeste reizen door kunnen gaan.
  • Spelers en praktische medewerkers voor het Kerstevent Belevingstheater wat medio december plaats zal vinden.