browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Actuele gebedspunten

Dankpunten

 

  • Dat we mooie gesprekken tijdens de Servië reis hebben gehad en dat we met een paar moslims mochten bidden!
  • Dat we gezond zijn en mogen genieten van elke dag.

 

Gebedspunten

  • Dat we naast hulp aan legale vluchtelingen in de kampen ook iets kunnen betekenen voor de honderden vluchtelingen die nu in de bossen zwerven. Deze vluchtelingen hebben vaak geen goede kleding en dekens.
  • Voor de goede samenwerking in kamp Moria op Lesbos. Naast de praktische werkzaamheden willen we graag meer activiteiten gaan organiseren voor de vluchtelingen en daar is nauwelijks ruimte voor bij de legerleiding die dit kamp beheerd.
  • Voor de voorbereidingen van ons kerstevent wandeltheater. Dat de vergunningen rond mogen komen,  dat we een goede kaartverkoop mogen hebben om het financieel het binnen de perken te houden en dat we nog veel, vooral praktische,  medewerkers nodig.

 

Groeten,

Gerrit en Nelleke