browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

GAiN

GAiN logo

GAiN ziet hulpverlening als evangelisatiemiddel om mensen te bereiken met de boodschap over Jezus. GAiN is een netwerkorganisatie van wereldwijde christenen en werkt samen met de plaatselijke kerk, waar dan ook ter wereld. GAiN heeft vijf speerpunten: hulp bij rampen, logistiek, ontwikkelingshulp, projectreizen en Water for Life.

Wij zijn binnen GAiN aangesteld als eindverantwoordelijke voor de projectreizen. Wij organiseren hulpreizen naar verschillende delen van de wereld. Zo organiseren wij onder andere reizen naar Roemenië, Israël, Zuid-Afrika, Zambia en Haïti.
De hulpreizen gaan naar actuele rampplekken, maar ook biedt GAiN hulpreizen aan naar een aantal bestaande ontwikkelings projecten. Daarnaast regelen en begeleiden we de uitzending van kort en langverbanders

Wil jij mee met één van de hulpreizen, klik hier.

Wil jij meer weten over het werk van GAiN, neem dan een kijkje op de website.