browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Project in Kenia

Posted by on 15 december 2016

Project in Kenia.

Het komend jaar gaan we verder bouwen en werken aan het D-care centrum wat we afgelopen jaar mochten bouwen. Dit is in een van de grootste sloppenwijken van Kenia, waar meer dan 700.000 mensen leven.

Met het bouwen van een D-care centrum willen wij de kinderen geven waar zij recht op hebben. Liefde, verzorging, eten en onderwijs.

Naast de zorg om de kinderen willen wij ook de moeders en dan met name de vele tienermoeders, begeleiden.

Voor deze reis, welke in augustus 2017, zal plaats vinden zoeken wij enthousiaste bouwers, kinderwerkers en mensen die gewoon hier willen meehelpen.

Voor meer informatie over dit project kunt u mailen met: gerrit50@gmail.com

Comments are closed.